כתב ויתור והסכמה

כתב ויתור והסכמה

כתב ויתור והסכמה

השימוש באפליקציה

לבנה רשאית לשנות הסכם זה בכל עת וכל שינוי כזה ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו. על ידי שימוש באפליקציה זו, את מסכימה לתנאים והגבלות אלה.


מטרתה של אפליקציה זו היא לנטר ולאסוף מידע בלבד ולכן השימוש בה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ רפואי ו/או מקצועי. 
אין להשתמש במידע שמספקת האפליקציה לצורך אבחון או טיפול בהפרעה או מחלה בריאותית. בכל מקרה, יש להתייעץ עם גורם רפואי ו/או מקצועי. 

עליך לפנות ליעוץ רפואי ו/או מקצועי בכל מצב בו עולה שאלה רפואית. אין להתעלם או לעכב ייעוץ רפואי ו/או מקצועי בגלל תוכן או מידע שכתוב באפליקציה.


כתב ויתור רפואי

אם את חושבת שאת נמצאת במקרה חירום רפואי, אנא התקשרי למוקד החירום או פני מיד לחדר המיון הקרוב. אל תסתמכי בשום אופן על תקשורת דרך האפליקציה לצרכים רפואיים דחופים מיידיים. אפליקציה זו אינה מיועדת לספק טיפול רפואי או ייעוץ רפואי.


תוכן רפואי

אפליקציה זו אינה מספקת ייעוץ ו/או מידע רפואי ו/או מקצועי.

חלק מהמידע המופיע באפליקציה נכתב לאחר שהתייעצנו עם ספקי בריאות של לבנה, וחלק מהמידע הגיע אלינו במקורות חיצוניים.

התוכן שמופיע באפליקציה, כגון גרפיקה, תמונות, טקסט וכל יתר החומרים, מסופק לשם עיון ולמטרות חינוכיות בלבד. אין בכוונתנו לספק תוכן שלם או ממצה ואין בכוונתנו לספק תוכן שניתן ליישם בכל מצב רפואי של אישה ספציפית.  

לבנה אינה מחויבת בשום אופן לתקן או לעדכן את האפליקציה ואף לא להבהיר או להסביר כל מידע לא עקבי שעשוי להופיע באפליקציה.

אין מטרתה של אפליקציה זו לספק ייעוץ רפואי ו/או מקצועי ספציפי ולכן אין להשתמש בה כדי לבצע אבחנה ואין בשימוש בה כדי לבטל את שיקול דעתם/ן של ספקי/ות שירותי בריאות מוסמכים/ות. 

אסור למשתמשות לבנה להסתמך על אפליקציה זו לשם טיפול רפואי חירומי. 

התוכן המופיע באפליקציה זו אינו מיועד להוות תחליף לייעוץ, אבחון או טיפול רפואי מקצועי.

עלייך להתייעץ תמיד עם רופא/ה ו/או גורם מקצועי מוסמך ומורשה או עם ספק טיפול רפואי אחר, ולפעול לפי עצתם ללא דיחוי, וכל זאת ללא קשר לכל מה שתקראי באפליקציה זו.

השימוש באפליקציה זו לא יוצר יחסי מטפל מטופל בשם אופן.

אין לייחס לחברת לבנה ו/או לעובדיה, ו/או למשקיעיה, מצגים מפורשים או משתמעים, ביחס למידע המסופק באפליקציה או לשימוש בו.


מסמך זה עודכן לאחרונה ב-25 בנובמבר 2023

השימוש באפליקציה

לבנה רשאית לשנות הסכם זה בכל עת וכל שינוי כזה ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו. על ידי שימוש באפליקציה זו, את מסכימה לתנאים והגבלות אלה.


מטרתה של אפליקציה זו היא לנטר ולאסוף מידע בלבד ולכן השימוש בה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ רפואי ו/או מקצועי. 
אין להשתמש במידע שמספקת האפליקציה לצורך אבחון או טיפול בהפרעה או מחלה בריאותית. בכל מקרה, יש להתייעץ עם גורם רפואי ו/או מקצועי. 

עליך לפנות ליעוץ רפואי ו/או מקצועי בכל מצב בו עולה שאלה רפואית. אין להתעלם או לעכב ייעוץ רפואי ו/או מקצועי בגלל תוכן או מידע שכתוב באפליקציה.


כתב ויתור רפואי

אם את חושבת שאת נמצאת במקרה חירום רפואי, אנא התקשרי למוקד החירום או פני מיד לחדר המיון הקרוב. אל תסתמכי בשום אופן על תקשורת דרך האפליקציה לצרכים רפואיים דחופים מיידיים. אפליקציה זו אינה מיועדת לספק טיפול רפואי או ייעוץ רפואי.


תוכן רפואי

אפליקציה זו אינה מספקת ייעוץ ו/או מידע רפואי ו/או מקצועי.

חלק מהמידע המופיע באפליקציה נכתב לאחר שהתייעצנו עם ספקי בריאות של לבנה, וחלק מהמידע הגיע אלינו במקורות חיצוניים.

התוכן שמופיע באפליקציה, כגון גרפיקה, תמונות, טקסט וכל יתר החומרים, מסופק לשם עיון ולמטרות חינוכיות בלבד. אין בכוונתנו לספק תוכן שלם או ממצה ואין בכוונתנו לספק תוכן שניתן ליישם בכל מצב רפואי של אישה ספציפית.  

לבנה אינה מחויבת בשום אופן לתקן או לעדכן את האפליקציה ואף לא להבהיר או להסביר כל מידע לא עקבי שעשוי להופיע באפליקציה.

אין מטרתה של אפליקציה זו לספק ייעוץ רפואי ו/או מקצועי ספציפי ולכן אין להשתמש בה כדי לבצע אבחנה ואין בשימוש בה כדי לבטל את שיקול דעתם/ן של ספקי/ות שירותי בריאות מוסמכים/ות. 

אסור למשתמשות לבנה להסתמך על אפליקציה זו לשם טיפול רפואי חירומי. 

התוכן המופיע באפליקציה זו אינו מיועד להוות תחליף לייעוץ, אבחון או טיפול רפואי מקצועי.

עלייך להתייעץ תמיד עם רופא/ה ו/או גורם מקצועי מוסמך ומורשה או עם ספק טיפול רפואי אחר, ולפעול לפי עצתם ללא דיחוי, וכל זאת ללא קשר לכל מה שתקראי באפליקציה זו.

השימוש באפליקציה זו לא יוצר יחסי מטפל מטופל בשם אופן.

אין לייחס לחברת לבנה ו/או לעובדיה, ו/או למשקיעיה, מצגים מפורשים או משתמעים, ביחס למידע המסופק באפליקציה או לשימוש בו.


מסמך זה עודכן לאחרונה ב-25 בנובמבר 2023

השימוש באפליקציה

לבנה רשאית לשנות הסכם זה בכל עת וכל שינוי כזה ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו. על ידי שימוש באפליקציה זו, את מסכימה לתנאים והגבלות אלה.


מטרתה של אפליקציה זו היא לנטר ולאסוף מידע בלבד ולכן השימוש בה אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ רפואי ו/או מקצועי. 
אין להשתמש במידע שמספקת האפליקציה לצורך אבחון או טיפול בהפרעה או מחלה בריאותית. בכל מקרה, יש להתייעץ עם גורם רפואי ו/או מקצועי. 

עליך לפנות ליעוץ רפואי ו/או מקצועי בכל מצב בו עולה שאלה רפואית. אין להתעלם או לעכב ייעוץ רפואי ו/או מקצועי בגלל תוכן או מידע שכתוב באפליקציה.


כתב ויתור רפואי

אם את חושבת שאת נמצאת במקרה חירום רפואי, אנא התקשרי למוקד החירום או פני מיד לחדר המיון הקרוב. אל תסתמכי בשום אופן על תקשורת דרך האפליקציה לצרכים רפואיים דחופים מיידיים. אפליקציה זו אינה מיועדת לספק טיפול רפואי או ייעוץ רפואי.


תוכן רפואי

אפליקציה זו אינה מספקת ייעוץ ו/או מידע רפואי ו/או מקצועי.

חלק מהמידע המופיע באפליקציה נכתב לאחר שהתייעצנו עם ספקי בריאות של לבנה, וחלק מהמידע הגיע אלינו במקורות חיצוניים.

התוכן שמופיע באפליקציה, כגון גרפיקה, תמונות, טקסט וכל יתר החומרים, מסופק לשם עיון ולמטרות חינוכיות בלבד. אין בכוונתנו לספק תוכן שלם או ממצה ואין בכוונתנו לספק תוכן שניתן ליישם בכל מצב רפואי של אישה ספציפית.  

לבנה אינה מחויבת בשום אופן לתקן או לעדכן את האפליקציה ואף לא להבהיר או להסביר כל מידע לא עקבי שעשוי להופיע באפליקציה.

אין מטרתה של אפליקציה זו לספק ייעוץ רפואי ו/או מקצועי ספציפי ולכן אין להשתמש בה כדי לבצע אבחנה ואין בשימוש בה כדי לבטל את שיקול דעתם/ן של ספקי/ות שירותי בריאות מוסמכים/ות. 

אסור למשתמשות לבנה להסתמך על אפליקציה זו לשם טיפול רפואי חירומי. 

התוכן המופיע באפליקציה זו אינו מיועד להוות תחליף לייעוץ, אבחון או טיפול רפואי מקצועי.

עלייך להתייעץ תמיד עם רופא/ה ו/או גורם מקצועי מוסמך ומורשה או עם ספק טיפול רפואי אחר, ולפעול לפי עצתם ללא דיחוי, וכל זאת ללא קשר לכל מה שתקראי באפליקציה זו.

השימוש באפליקציה זו לא יוצר יחסי מטפל מטופל בשם אופן.

אין לייחס לחברת לבנה ו/או לעובדיה, ו/או למשקיעיה, מצגים מפורשים או משתמעים, ביחס למידע המסופק באפליקציה או לשימוש בו.


מסמך זה עודכן לאחרונה ב-25 בנובמבר 2023

© Copyright 2023 Levana.

All rights reserved. Levana and Levana logo are trademarks of Levana.

All rights reserved. Levana and Levana logo are trademarks of Levana.